Hämnd(tankar)

Förlåtelse i hämndens tidsålder? Hur hanterar vi tankar på hämnd?

Gudstjänst, , , Kreuzkirche Leichlingen, mer...

automatiskt översatt

Inledning

Om man tittar på nyhetsportaler i dag så tar kriget i Mellanöstern upp mycket utrymme.

Ni har säkert hört talas om det. Hamasanhängare har invaderat Israel och skjutit och kidnappat civila.

Dessa personer attackerade också en ungdomsfestival och mördade 260 personer mellan 20 och 40 år.

Det chockade mig och det chockar mig fortfarande.

Nu talas det om hämnd. Israels premiärminister har aviserat hårda tag mot Hamas. "Varje Hamasmedlem är en död man."

Och nu är Gazaremsan helt blockerad av Israel, ingen elektricitet, inget vatten, ingen livsmedelsimport. Jag vet inte hur det är vid den egyptiska gränsen.

Mer än två miljoner människor bor på Gazaremsan och nästan hälften av dem är under 18. Om man ser till ytan är Gazaremsan inte ens hälften så stor som Hamburg.

År 2005 lämnade Israel Gazaremsan, evakuerade alla bosättningar där och överlämnade kontrollen till de palestinska myndigheterna.

År 2006 vann Hamas parlamentsvalet i de palestinska territorierna och efter många om och men utbröt ett inbördeskrig där Hamas drev ut Fatah från Gazaremsan. Sedan dess har Hamas styrt Gazaremsan och Fatah har styrt de autonoma områdena på Västbanken.

Det var alltid strider och attacker från Gazaremsan och israeliska motattacker.

Hamas har mycket ofta missbrukat civila som sköldar, vilket förvisso har lett till civila dödsoffer i israeliska motattacker. Dessutom har många råvaror och resurser som importerats till Gazaremsan också använts för rakettillverkning och tunneldrivning. Enligt Wikipedia har över 60 000 ton betong, som egentligen var avsedd för civila byggnader, använts för tunnelbyggen sedan 2012.

För övrigt har det inte hållits några val i Gazaremsan sedan 2006.

Det var lite information om situationen där, du visste förmodligen redan det mesta.

Hur hanterar du det? Jag måste erkänna att jag verkligen känner aggression när jag hör det. Enligt min personliga uppfattning har Israel helt klart rätt. Jag kan också förstå de hämndtankar som uttrycks av olika israeliska politiker. Men det är inte viktigt vad jag tycker om situationen. Jag är långt borta och har inget som helst inflytande på situationen där nere.

Och frågan i dag bör inte vara vilken åtgärd israelerna skall vidta. Vi har inget inflytande över detta och vi som är långt borta bör inte förmäta oss att döma.

Låt oss i stället titta på vår egen lilla värld, där vi rör oss och där vi har inflytande.

Hur hanterar vi personligen sådana tankar på hämnd?

Tankar om hämnd i Bibeln

Vi hittar tankar om hämnd i Bibeln. Det finns en lista över så kallade hämndpsalmer (Psalm 35; 52; 55; 58; 59; 79; 109; 137). Vissa av dem är riktade mot andra människor som har gjort psalmisten fel, t.ex. Psalm 35:8; NL

Det är därför deras undergång kommer oväntat! Låt dem fångas i de fällor de gillrat för mig och förgås i dem!

Vissa av dessa psalmer ber också om skydd från fienden, andra önskar helt enkelt plågan över dem, t.ex. Psalm 55:16; NL:

Låt döden drabba mina fiender oförberedda; låt dem gå levande ner i dödsriket, ty ondskan bor i deras hjärtan.

Ibland finns det också tankar på hämnd i allmänhet mot onda människor (Psalm 58:4-9; NL):

4 Dessa onda är födda syndare; från födseln har de ljugit och gått sin egen väg. 5 De är giftiga som ormar. De är som en döv huggorm som stänger sina öron, 6 så att de inte hör ormtjusarens flöjter, hur skickligt trollkarlen än spelar. 7 Gud, krossa deras tänder och krossa de unga lejonens käkar, HERRE! 8 Låt dem försvinna som vatten som sipprar ner i jorden. När de använder sina vapen kommer de att vara värdelösa. 9 Som sniglar i hettan skall de torka ut; som ett missfall skall de inte se solen. 10 Gud skall jaga bort dem och driva ut dem snabbare än en gryta över öppen eld blir varm.

Ibland kopplas katastrofen också till våra egna misstag, t.ex. i Psalm 79, 6-8; NL

6 Låt din vrede gå ut över de folk som inte vill kännas vid dig och över de riken som inte åkallar ditt namn. 7 De har ju förgjort ditt folk Israel och lagt landet i ruiner. 8 Räkna inte våra fäders skuld på oss, utan förbarma dig snart över oss, ty vi är mycket svaga.

Här är önskan om hämnd kopplad till ett personligt erkännande av synd och en bön om förlåtelse. I Gamla testamentet berodde Israels olycka ofta på att de vände sig bort från Gud. Men jag skulle aldrig tillåta mig att göra en sådan bedömning idag. I allmänhet kan jag inte tillskriva yttre olyckor ett folks dåliga uppförande, oavsett om det är en attack som den i Israel eller en naturkatastrof som den i Afghanistan, till exempel. När vi väl är i himlen med Gud, då kanske vi i efterhand kommer att förstå eller inse hur allt hängde ihop.

Det finns också två hämndpsalmer där psalmisten också önskar ont över den ondes barn. Den värsta är i Psalm 137: 7-9; NL:

7 Herre, kom ihåg vad edomiterna gjorde den dag då de babyloniska arméerna erövrade Jerusalem. De ropade: "Förstör det! Rasera det till marken!" 8 Babylon, du skall själv bli förstörd. Den som hämnas på dig för vad du har gjort mot oss har det bra. 9 Den som krossar dina små barn mot klipporna har det bra!

Jag ryser när jag läser något sådant. Tyvärr var det inte ovanligt att barn mördades i sådana krig, och även det dåvarande Israel drabbades då och då av något liknande. Och som vedergällning vill man att den andra personen ska få uppleva samma sak eller till och med lite mer.

Det gamla testamentets "öga för öga, tand för tand" är redan en begränsning av den personliga hämnden, så att man inte går utöver vad man har lidit och därmed utlöser en spiral av ökande hämnd.

Bedömning av tankar på hämnd

Hur hanterar man något sådant?

Om man läser kommentarerna till dessa hämndpsalmer så finns det olika tolkningar.

Vissa menar att författarna på ett profetiskt sätt föregriper Guds dom.

Andra skriver att sådana hämndbegär var lämpliga för Gamla testamentets tid, men inte längre för Nya testamentets.

Ytterligare andra tolkar det som att psalmisten beskriver vad syndare förtjänar, utan någon personlig önskan om hämnd. Jag tycker att detta påstående är lite fånigt.

Den mest rimliga tanken förefaller mig vara att dessa författare verkligen kände detta och uttryckte det. Det är inga handlingsanvisningar, men den sanna mänskliga naturen uppenbaras också upprepade gånger i den bibliska texten och hämndbegäret är tyvärr en del av den. Ändå är dessa psalmer också Guds ord om vi tror på Guds inspiration av Bibeln. De bibliska författarnas känslor och personlighet är ändå ofta synliga i texten.

Det som dock blir tydligt i alla dessa, ibland märkliga, uttalanden är att man ber Gud om hämnd.

Man föreställer sig alltid Gamla Testamentet som våldsamt, hämndlystet etc., men även då fanns det bud som pekade i en annan riktning, t.ex. Leviticus 19:17-18; NL:

17 Hys icke hat i ditt hjärta mot någon människa, utan tillrättavisa honom, så att du icke drar på dig skuld för hans skull. 18 Hämnas icke på en medlem av ditt folk, och hys icke agg mot honom, utan älska din nästa såsom dig själv. Jag är HERREN!

Det är enkelt nog. Men hur hanterar vi sådana tankar? Här, åtminstone i v.18, verkar det vara begränsat till vårt eget folk, men det är svårt nog. Grannen finns i närheten.

Hantera tankar på hämnd

Hur hanterar vi detta nu?

Jag skulle vilja titta på några verser från Romarbrevet 12. Vers 9 börjar med allmänna instruktioner om hur man lever tillsammans i kyrkan i Romarbrevet 12:16-18; NL följer sedan:

16 Lev i fred med varandra. Försök inte att göra er själva viktiga, utan vänd er till dem som är mindre respekterade. Och tro inte att ni vet allt! 17 Återgälda inte ont med ont, utan sträva efter att göra gott mot alla. 18 Gör vad ni kan för att så långt som möjligt leva i fred med andra.

Det är ganska förnuftiga påståenden som utgör en bra grund för att leva tillsammans. Det finns knappast någon som inte håller med om det.

Men sedan blir det intressant (vv. 19-21):

19 Kära vänner, hämnas aldrig på er själva, utan lämna hämnden åt Guds vrede. Ty det står skrivet: "Jag ensam skall hämnas, jag ensam skall vedergälla de ogudaktiga", säger Herren. 20 Gör i stället som Skriften säger: "Om din fiende är hungrig, så ge honom mat. Om han är törstig, ge honom något att dricka, så kommer han att skämmas för vad han har gjort mot dig." 21 Låt er inte övervinnas av det onda, utan övervinn det onda med det goda.

Här hittar vi faktiskt kopplingen till de hämndpsalmer som nämndes tidigare, nämligen att Gud är ansvarig för hämnd.

Hämnd och tankar på hämnd ses tydligen som något normalt här, men du ska hålla dig borta från det. Tvärtom ska man till och med göra något bra för fienden.

Jag tror inte att det handlar om naivitet gentemot fienden, men om han är i nöd, om han är hungrig och törstig, då bör du hjälpa honom.

Det ser faktiskt ganska logiskt ut, men ingen är rationell nog att helt enkelt omsätta denna text i praktiken. Och fienden kommer säkert inte att skämmas i alla fall, men han är också en människa, och de goda saker han upplever passerar ofta inte honom utan konsekvenser.

Bokstavligen står det inte skäms, utan:

"och du kommer att hälla brinnande kol på hans huvud"

Det här är en bild som är lätt att förstå.

21 Låt dig inte besegras av det onda, utan övervinn det onda med det goda.

Detta är faktiskt ett av målen i en kristens liv och vi kan inte bara göra det på egen hand. Vi kan inte kontrollera våra känslor bara så där, vi behöver Jesus Kristus och förändringen genom honom så att vi verkligen kan klara av att lämna över hämndtankar och hämndbegär till Gud och söka det goda.

Människor är ofta fångade och ofria i tankar på hämnd. Och när man förverkligar hämnden orsakar man ofta oönskade indirekta skador.

Våra sinnen och våra erfarenheter vet detta, men utan Jesus Kristus kan vi bara med svårighet övervinna dessa tankar. Naturligtvis innebär detta att vi måste lära oss att förlåta, precis som vi har upplevt förlåtelse genom Jesus Kristus. Och det kan vara grunden för ett sådant beteende.

Jag vet inte hur jag ska tillämpa denna bibliska text på politisk nivå. Jag tycker att det är tillräckligt svårt att tillämpa den i mitt personliga liv, så jag tänker inte ta mig friheten att erbjuda lösningar på stora politiska konflikter, särskilt inte på aktuella krigsscenarier.

Sammanfattning

Låt mig sammanfatta: