Tankar om... all
Atom-Feed
Atom
RSS-Feed
RSS

Impulser, tankeväckande, djupgående och underhållande

Följande predikningar med teman från Bibeln är fria att använda för icke-kommersiella ändamål.

Innehållet är inte tänkt att bara tas över okontrollerat, utan att stimulera till en undersökning av Jesus Kristus, även eller särskilt om man är oenig på vissa eller många punkter.
Varje text representerar mitt kunskapsläge när jag skrev den och kan skilja sig (men förmodligen inte i grunden) från mitt kunskapsläge i dag.

Varje text har översatts automatiskt.
Om du har några frågor, kommentarer eller kritik, är du välkommen att diskutera dem via e-post.

Opinionsbubbla

 • HTML
Vad skönt det är när alla har samma åsikt! Och hur irriterande de andra är...

Öppna dörrar

 • HTML
Bara vara där man känner igen sig? Kan julen motivera oss att öppna dörrar?

Tillåtet? Förbjudet?

 • HTML
Varför gör de det som inte är tillåtet? Vem bestämmer vad som är tillåtet och vad som är förbjudet?

Hämnd(tankar)

 • HTML
Förlåtelse i hämndens tidsålder? Hur hanterar vi tankar på hämnd?

Värden

 • HTML
Värderingar? Här och nu? För evigheten? För att jag är värd det för mig själv? Reflektioner på grundval av bergspredikan

Förvaltning enligt plan?

 • HTML
Historien om ett skjul... Hur bygger man ett samhälle? Enligt vilken plan? Med vilket ledarskap?

Ny kraft

 • HTML
Ta dig samman, resa dig upp, fixa kronan och gå vidare? Är det så enkelt?

Öppenhet

 • HTML
Hur mycket ser vi när vi tittar på oss själva? Är vi öppna? Är Gud genomskinlig?

Hope

 • HTML
Har jag hopp om mig själv och min framtid? Förhoppningsvis!

Krig

 • HTML
Hur hanterar du krig? Och det som kristen?

Vill jag ha hjälp?

 • HTML
För ganska många människor är det svåraste att erkänna att man behöver hjälp.

När jag vet exakt...

 • HTML
Hur är det att tro att man vet exakt vad som pågår, att vara säker på allt?

Planera och tro

 • HTML
Planering, strategi för samhället, hur passar det ihop med att leva ut sin tro?

Sista

 • HTML
Bördor, tyngd... Vad tynger oss och hur hanterar vi det?

Att prata med varandra

 • HTML
Att tala med varandra, att förstå varandra... Vilka är våra sanningar?

Felkultur

 • HTML
Misstag och förändringar... hur hanterar du dem?

En av många eller unik?

 • HTML
Går du vilse i mängden och är du bara en del av en folkmassa? Eller är du något alldeles speciellt? (Psalm 139)

Mål

 • HTML
Sikta, träffa? Vad är vårt mål?

Liv

 • HTML
Livet? Vad är det?

Gudstjänst

 • HTML
Hur fungerar en gudstjänst? (Gudstjänst online)

Peter Schütt

Mail: peter-sv_at_pstt.de

sv.pstt.de