Ve, ve: giftigt beteende

Hur mycket har du och jag gemensamt med fariséer? Måste det vara så?

Gudstjänst ,, , Evangeliska frikyrkoförsamlingen Leichlingen

automatiskt översatt

Introduktion

Nu börjar julen, advent, och det tema som fångade min uppmärksamhet förra veckan när jag läste i Bibeln passar kanske inte riktigt in i denna tid.

Eller kanske är det så.

Under julen träffar vi allt fler släktingar och ibland är det inte helt utan spänningar. Och kanske kan en reflektion över dagens bibeltext bidra till att göra det lite mindre spänt i vissa situationer. Du kanske inte har några problem i detta avseende.

Bibelns text är Matteus 23, där Jesus kritiserar fariséerna hårt, de s.k. ve-skriken. Egentligen handlar texten om giftigt beteende och jag skulle vilja reflektera över detta tillsammans med er.

Jag ville läsa upp en definition av giftigt beteende i början, men det finns ingen Wikipedia-artikel om det.

Du känner till ordet "giftigt", tror jag. Det betyder "giftigt" eller "skadligt" och kommer troligen från forngrekiska. "tò tóxon" betyder ungefär "bågen", som de grekiska krigarna använde som vapen. "Toxikòn phármakon" var det gift som krigarna doppade pilspetsarna i.

Och det kan vara en ganska slående bild, eftersom giftigt beteende kan träffa en som en giftig pil.

Men det största problemet med giftigt beteende är att det oftast syns hos den andra personen. Jag skulle vilja gå igenom dessa klagorop med er i dag, eftersom Jesus går in i detalj på detta giftiga beteende hos fariséerna.

Begreppet "beteende" måste förstås lite bredare; man skulle kunna använda det nya tyska ordet "mindset" här, dvs. det grundläggande sättet att tänka och handla i livet. Kanske passar begreppet "mentalitet" också in.

Vad du ska göra

Jag börjar med Matteus 23:1-4; NL

1 Då sade Jesus till folkmassan och till sina lärjungar: 2 "De skriftlärda och fariséerna sitter på Moses stol som uttolkare av Skrifterna. 3 Håll därför vad de säger till er, men följ inte deras exempel. För de agerar inte enligt det de lär er. 4 De kväver dig med religiösa krav som inte går att uppfylla och gör inte det minsta för att lätta på din börda.

Jag tycker att det är ett ganska uppenbart uttalande: "Håll dig till vad de säger, men följ inte deras exempel".

Kanske kan ordspråket "predika vatten, dricka vin" också komma i åtanke här.

Det är inte ovanligt att vi dömer andra hårdare än vi dömer vårt eget beteende. Vi finner ett liknande uttalande i Matteus 7:3; NL

Varför är du upprörd över en spott i din grannes öga när du själv har en bjälke i ditt öga?

Det knepiga är att man vanligtvis tror att man inte har en bjälke i ögat eftersom man inte ser den.

Det som hjälper oss att ändra detta giftiga beteende är att inse att vi bara vet lite. I 1 Korintierbrevet 13:9 står det så vackert i Lutheröversättningen: "Användarens kunskap är fragmentarisk.

Vi vet lite, och balken i ögat symboliserar det som vi inte vet.

Nu finner vi ett mer giftigt beteende här: "gör inte det minsta för att lätta era bördor". Jag tycker att detta är en mycket tolkande översättning, eftersom andra översättningar säger att de inte ens kan tänka sig att röra dessa bördor med ett finger.

Men det giftiga beteendet är tydligt. Den andra behöver tryck, absolut!

Kanske ett exempel från politiken: Jag vet inte om du har följt diskussionen om medborgarnas inkomster. CDU lade redan från början stor vikt vid möjligheten till sanktioner. Regeringen ville ha en förtroendeperiod på sex månader, vilket nu har upphävts. Jag kan inte bedöma själva beslutet, men jag tycker att det är anmärkningsvärt att vissa parlamentsledamöter principiellt misstror socialbidragstagare, men att de själva kräver ganska fina klumpsummor utöver sin lön, för vilka det delvis inte finns något att bevisa. Det finns ett engångsbelopp på 12 000 euro för kontorsutrustning och ett månatligt engångsbelopp på 4,5 tusen euro som parlamentsledamöterna får använda utan bevis. Det finns andra ersättningar, varav vissa kräver bevis, men jag tycker att dessa belopp är ganska grova och kräver sedan sanktioner, övervakning och påtryckningar.

Jag råder därför till stor försiktighet när människor kräver press på andra.

Jag har lagt märke till ett annat giftigt beteende i detta avsnitt. Jesus säger: "Håll dig till vad de säger".

Vi tenderar ofta att inte lyssna på människor som beter sig som skitstövlar, även om de kanske säger rätt saker på vissa punkter.

Jag anser att man även när det gäller uttalanden från sådana personer måste man närma sig dem med inställningen: "Pröva allting och behåll det som är bra."

Det är naturligtvis svårt och man vill inte göra det, men det är ett tecken på moget tänkande om man bedömer påståenden rationellt.

En fråga om status

Låt oss gå vidare till nästa avsnitt (v.5-12):

5 Allt vad de gör, det gör de bara på utsidan. De bär extra stora böneband på armarna och har extra långa fransar på sina kläder. 6 Och hur gärna sitter de vid bordsskivan på hedersplatsen vid banketter och på de bästa platserna i synagogan! 7 De njuter av den uppmärksamhet de får på gatan. De gillar särskilt att bli tilltalade som "rabbi". 8 Låt aldrig någon kalla dig "rabbi". Ni har bara en herre, och ni är alla lika, som bröder och systrar. 9 Och kalla ingen här på jorden för "fader", ty endast Gud i himlen är er andliga fader. 10 Låt ingen heller kalla er lärare, ty det finns bara en lärare, och det är Kristus. 11 Den störste av er måste tjäna andra. 12 Men de som sätter sig själva över andra kommer att bli förödmjukade, och de som är ödmjuka kommer att bli upphöjda.

Applåder och erkännande som drivkraft för ett beteende är verkligen giftigt.

Det är okej att få erkännande och applåder, men om det är det centrala motivet för att agera blir det illa. Sedan underordnar du viktigare saker under den. Kanske börjar du berätta vad folk vill höra för att fortsätta att få applåder, kanske börjar du intrigera för att fortsätta att stå i förgrunden inför andra.

Jag tror att det rationellt sett är uppenbart för alla att ett sådant beteende är ohälsosamt.

Men låt oss tänka lite bredare. Det börjar med:

"Allt som de gör är bara yttre."

Jag tänkte på frasen "Vad kommer folk att tänka?". Det är mer än applåder och erkännande.

Hur mycket utrymme ger du i ditt liv åt denna mening: "Vad kommer folk att tycka!"? När blir det giftigt?

Vad jag ofta har hört är att det finns en rädsla bland frikyrkans medlemmar för att bli förväxlade med en sekt. Därför är det mycket viktigt att delta i all ekumenisk verksamhet. "Vad ska folk tänka?"

Du kan naturligtvis delta i ekumeniska aktiviteter om du tycker att de är meningsfulla.

Hur är det till exempel att ta ställning i vissa sociala frågor? Till exempel abort? Det är naturligtvis viktigt att det finns hjälp att få, det finns särskilda fall när moderns liv är i fara osv. men det är människor från början. Abort är fel. "Men vad ska folk tänka?"

Naturligtvis handlar det inte om att sätta ner människor, tonen gör musiken, vänligt i språket, auktoritativt i innehållet, men frågan kvarstår: "Vad ska människor tänka?". När blir det giftigt?


Låt oss gå tillbaka till erkännandet. Kalla inte någon för din herre, din far eller din lärare. Det är naturligtvis en något märklig text. Om jag var lärling skulle jag naturligtvis kalla min mästare för min mästare, och jag kallar också min far för far, och jag hade också att göra med människor under min skoltid som jag fortfarande skulle kalla för lärare i dag.

Jag vet inte vem som översätter denna text till sista ordet. Jag kände en gång en Jehovas vittne som kallades vid sitt förnamn av sin lille son. Jag frågade honom dock aldrig om detta hade något samband med detta bibelavsnitt, utan antog det bara.

Mina barn kallar mig också för pappa, vilket jag inte tycker är så farligt.

Jag tror att det handlar om användningen av dessa termer i samband med dominans och överlägsenhet så som fariséerna förstod och levde det. I V.11 står det att den störste av dem måste tjäna de andra.

Jesus introducerar perspektivet här: Vad gynnar den andra? I slutändan innebär tjänande att göra det som gynnar den andre.

Utan detta perspektiv på vad som gynnar den andra blir dominans och överlägsenhet giftiga. I vissa fall är det svårt att komma överens om vad som gynnar den andra, och det gör det naturligtvis svårt.

Det andra yttrandet

Låt oss gå vidare till nästa vers (vv. 13-15):

13-14 Ni skriftlärda och fariséer kommer att lida mycket. Ni hycklare! För om du inte släpper in andra i himmelriket kommer du inte heller att släppas in. 15 Ja, det kommer att hända er, ni skriftlärda och fariséer, något ont. Ni reser över land och hav för att omvända en människa, och sedan gör ni honom till en helvetesson som är dubbelt så dålig som ni själva.

Som du tydligt kan se här kan Jesus Kristus också vara arg. Han stod mittemot människorna och bevittnade live vad deras beteende orsakade.

Jag vill se på det lite mer känslolöst, eftersom jag inte har någon direkt framför mig nu.

Evangeliet var redan från början en plåga. Du behöver inte göra allting rätt, du kan föra din skuld till Gud och du kan inför dig själv acceptera att du är skyldig och bli fri genom Jesus Kristus.

Detta är förstås ett besvär för människor som vill bestämma exakt vad man bör och inte bör göra.

Detta gäller också mer allmänt: när människor som följer många regler blir arga på dem som lever friare med få regler är detta ett giftigt beteende.

Missförstå mig inte, jag tycker att regler i grunden är bra. Men du måste hålla dig till de regler som du själv tycker är förnuftiga och hjälpsamma.

Om du bara håller dig till det för att andra håller sig till det, kommer du snabbt in på det här spåret: Om jag håller mig till det, måste den andra personen också hålla sig till det! Detta skapar en viss avundsjuka på regler och det är definitivt giftigt.

Dessutom handlar texten också om vem som bestämmer vad sanningen är. Det handlar också om att andra måste acceptera denna sanning utan förbehåll.

Jag är övertygad om att vi kristna har en sanning, evangeliet, som sammanfattas ganska bra i apostlarnas trosbekännelse. Personligen saknar jag fortfarande Bibelns sanning i den, men i övrigt anser jag att det är en sanning som alla kristna kan och bör vara överens om.

Allt annat: Hur omsätter vi den i praktiken, vilka regler tycker vi är bra för vår vardag, hur lever vi vår tro på ett mycket praktiskt sätt? Det är detta vi måste kämpa med, med vår begränsade insikt och begränsade kunskap. Vi är på väg med våra brister, vi gör ofta fel, vi missförstår ibland Bibeln, men vi litar på Jesus Kristus.

När vi blir arroganta och tror att vi alltid vet exakt allting blir det också giftigt.

En felaktig attityd leder till felaktig undervisning

Låt oss gå vidare till nästa avsnitt (v.16-22):

16 Ni blinda ledare! Dåliga saker kommer att hända dig! Ni hävdar att det inte har någon betydelse att svära "vid Guds tempel" - en sådan ed kan brytas tyst. Och i samma andetag hävdar du att om du svär "vid guldet i templet" måste du behålla det. 17 Ni envisa dårar! Vad är viktigast, guldet eller templet, genom vilket guldet blir heligt? 18 Ni säger att en ed vid altaret kan brytas, men en ed vid offren på altaret är bindande. 19 Ni är blinda! Vilket är viktigast, offret på altaret eller altaret som gör offret heligt? 20 Om du svär vid altaret, svär du vid altaret och allt som finns på det. 21 Och om du svär vid templet, svär du vid templet och vid Gud som bor i templet. 22 Och om du svär vid himlen, svär du vid Guds tron och vid Gud själv, som sitter på tronen.

Jag vill inte gå in på detaljer här, men en grundregel blir tydlig:

Om du tror att du har sanningen kommer du att säga dumma saker.

Det borde räcka för detta avsnitt nu.

Vad är viktigt?

V. 23.24

23 Dåliga saker kommer att hända er skriftlärda och fariséer. Ni hycklare! Du är noga med att ge tionde till och med den minsta delen av din inkomst, men du bryr dig inte om de verkligt viktiga sakerna i lagen, såsom rättvisa, barmhärtighet och tro. Du bör ge tionde, men du får inte försumma de mycket viktigare sakerna ovan. 24 Ni blinda ledare! Du silar ditt vatten så att du inte råkar svälja en mygga, och sedan sväljer du en kamel!

Det är en spännande fråga: Vad är viktigt och vad är inte viktigt?

Fariséerna, till exempel, när de tog en krydda som persilja till sin måltid, tog en tiondel av den till templet. Det var en stor utgift och vem tjänade på att ta med sig några smulor av persilja in i templet.

Rättvisa, barmhärtighet och tro, det är det som är viktigt. Om man utelämnar detta blir faktiskt alla beteenden giftiga. Det är naturligtvis bra att ge tionde, men denna småsinthet utan rätt inställning är giftig i alla fall.

Invändigt och utvändigt

V. 25-28

25 Dåliga saker skall hända er, skriftlärda och fariséer. Ni hycklare! Du ser noga till att dina koppar och tallrikar är rena på utsidan, men inuti är du helt och hållet fördärvad - full av illvilja och omdömeslöshet! 26 Ni blinda fariséer! Tvätta först insidan av koppen, så blir utsidan ren av sig själv. 27 Ni skriftlärda och fariséer kommer att få det illa. Ni hycklare! Ni är som vitkalkade gravar - med ett rent och prydligt yttre, men inuti fulla av ben och smuts. 28 Ni ger er själva sken av att vara rättfärdiga, men era hjärtan är fulla av hyckleri och förakt för lagen.

Problemet här är helt klart bristen på självreflektion. Jag är bra och det är inget problem med det, det var vad de trodde om sig själva. Men Jesus ser djupare och avslöjar verkligheten här.

Du måste vara villig att då och då reflektera över din egen attityd och ditt eget beteende, föra fram dina misstag till Gud och vara redo för förändring, annars har du ytterligare en källa till giftigt beteende i ditt liv.

Jag har aldrig...

Låt oss gå vidare till det sista avsnittet i dag (v. 29-31):

29 Dåliga saker kommer att hända er, skriftlärda och fariséer. Ni hycklare! Ni bygger gravar för de profeter som mördades av era förfäder och dekorerar gravarna för de gudfruktiga och rättfärdiga människor som mördades av era förfäder. 30 Och sedan påstår ni fräckt: "Vi skulle aldrig ha deltagit när de mördade profeterna. 31 Ni bekräftar alltså själva att ni är ättlingar till profetmördarna.

"Jag skulle aldrig ha...", det är giftigt tänkande. Det är likadant när man dömer människors beteende hårt i diktaturer. På avstånd tror alla att de är motståndsmän.

Låt oss vara medvetna om vår svaghet, vår sårbarhet och vår frestelse. Vi behöver Jesus Kristus som vi kan klara av vår vardag med, som vi kan ta oss igenom svåra situationer med och som vi alltid kan komma till.

Sammanfattning

Jag avslutar med att kortfattat räkna upp de enskilda punkterna igen: